Det vi skal samtale om har ikke sitt hjem i tanken.