Du spør:

Hva er det Sanne uttrykk?

 

 

Jeg svarer deg:

Det Virkelige Ordet er stumt.

Det første ordet er Sannhet.

Det Virkelige Uttrykk er skjult.

Det første uttrykk er det Sanne uttrykk.

 

Det Sanne uttrykk er det samme som:  Jeg Er.

 

 

Det Sanne uttrykk ligger skjult i mennesket.

I mennesket ligger både maskene og det Sanne uttrykk.

Maskene må forkastes for at det Sanne uttrykk,

det virkelige Mennesket, skal tre klart frem.