Ved å ha ønsker og forventninger

har du laget en tenkt fremtid som er låst fast i din fortid.

Du er aldri fri til å Være, men er alltid et bilde på din fortid.

 

Hver gang du strekker deg etter et ønske eller et mål, 

forlater du Nuet,  og å forlate Nuet

er det samme som å forlate seg selv.

 

Det sanne deg finner du bare i tilstedeværelse.

Idet du har tanker om fremtid og fortid,

reiser du vekk fra deg selv, tilstedeværelse, tillit , hvile.