Du spør:

Hva er tilstedeværelse?

 

Jeg svarer deg:

Livet.