Du sier:

Hvem ønsker ikke å kaste sitt garn i Livets kilde?

Hvem vil ikke ha det rene vann?

 

La meg få spørre deg:

Er du villig til å gi opp ønsker og forventninger?

Tåler du den stillheten som oppstår

når du ikke lenger styrer din tilværelse

med tankene fra i går og drømmene om i morgen?