Å gjøre det du , er å følge Stillheten,

det Virkelige, i deg selv.

All handling som kommer fra Stillheten,

er Sann handling.

Den er urokkelig i sin stillhet og etterlater ingen uro.

 

Enhver handling som utgår fra et ønske

om få et liv du vil ha, er en manipulert handling. 

I dette bor forventninger,

som igjen bringer skuffelser eller gleder,  men ingen ro.