Du opplever tilstander og tror det er livet. 

Du foretrekker det ene fremfor det andre.

 

Livet er noe annet enn tilstandene som kommer og går,

livet er bakenfor alle tilstander.

 

Legg ikke vekt på tilstandene.

Manipuler ikke frem et liv du tror du foretrekker.

Lite vet du at det er å lede seg selv vekk fra seg selv.