Du spør:

Hva er Stillheten?

 

Jeg svarer deg:

Den stillheten du snakker om,

er den som lik sne legger seg over marken av uro.

Den skjuler uroen for en liten stund,

men det som ikke er avklaret i deg selv,

vil igjen se dagens lys.

Sneen vil trekke seg tilbake og uroen kommer frem.

Den stillheten er ikke Stillheten.

 

Stillheten er Evigheten er Det vi ikke kan si noe om.