La meg først minne deg på viljen;

trangen som har sin bolig i det Virkelige

og ikke lar seg påvirke av dansen

mellom glede og smerte.

 

 

Videre vil jeg snakke om skjelneevnen.

Hvordan bruker du dette dyrebare redskap? 

 

Kaster du bort

denne dyrebare evne

på å måle og veie andres liv?

 

Kaster du bort

denne dyrebare evne

på å måle din verdi opp mot en annens?