Den første hjelperen, det i deg som vet,

blir ofte forstått på to måter.

 

Samvittigheten av tid.

Samviteren av Tidløsheten.

 

 

Samvittigheten av tid

har sitt hjem i det tillærte,

og har gjentagelsen som sannhet.

 

Samvittigheten av tid

står alltid i avhengighetsforhold

til verdens tanker om seg selv.

 

 

Samviteren av Tidløsheten

er det i deg som vet og er vitne til ditt liv.

Den søker ikke godkjenning av verden,

men følger lovmessigheten

som ligger til grunn for alt liv.

 

Samviteren av Tidløsheten

er det du egentlig er,

men som du bruker som speil eller Vei

til du selv er Viteren.