Våg å se deg selv.

 

Lær alt ved deg selv å kjenne,

så intet er deg fremmed.

Du må ville se det hele,

både det du ønsker

og det du ikke ønsker å vite

om deg selv.

 

Det du vil vite, renner frem lik en villig bekk.

Det du ikke vil vite,

er som vannet hindret av kvister og døde blader.

I stillstanden endres det langsomt

fra å være livgivende, til brakkvannet

som forgifter ditt liv.

 

 

Alt du løper fra forfølger deg for å forløse deg.