Nå har du det hele og ikke kun det halve.

Nå kan vi gå videre.

 

 

La oss igjen se på valg.

 

Er du klar over de små valgs betydning

for de store avgjørelser?

Er du klar over at de er knyttet sammen

som mor og barn?

Det ene bærer det andre i seg selv.

 

Hvordan skulle du kunne vite hva du skal velge,

hvis du ikke tillegger de små valg betydning.

Det er de som former din evne til å ta de store avgjørelser.

 

Hvordan skulle du kunne holde deg selv ryddet og klar,

hvis du er uryddig i de små valg.

Å ha ditt hus ryddet og klart er å være tilstede i ditt eget liv.

Vær ikke en ubevisst deltager i ditt liv.

 

Det er din tilstedeværelse i alle livets øyeblikk

som sørger for at du går i den retningen du skal.

Lar du tilstedeværelsen fare,

så reiser tilværelsen så gjerne av gårde med deg,

og før du aner det, befinner du deg på et lite ønsket sted.