Handlingens egentlige følger - loven om samtidig virkning

 

 

Forstå hva det du gjør, gjør med deg.

 

Forstår du at alle dine tanker

og handlinger gjør noe med deg.

Vet du at din væremåte åpner eller lukker

din tilgang til deg selv.

 

Vet du hvor mye det koster deg å ikke leve

i henhold til det du i sannhet .

Vet du at det koster deg det egentlige livet.

 

Vet du at skamfølelsen du har overfor Samviteren i deg,

er så tung å bære at du selv stenger porten til ditt indre.

 

Vet du at uten Samviteren finner du ikke veien i ditt liv.