Den virkelige kriger - loven om fullbyrdet potensiale.

 

 

Gå aldri utenom,

men gjennom,

 

ellers må du gå dobbelt så langt,

og det er det ikke sikkert

du har tid til.

 

 

 

Vet du hva du mister når du ikke tør gå igjennom?

Vet du at du mister din mulighet til å leve

ditt fulle potensiale?

Vet du ikke at du har tilmålt tid?

 

Du er som en blomst som sier seg tilfreds med stilken

og lar blomstringen være.