Si meg,

har du hørt om de to stedene:

 

Det første stedet er Adskillelsen.

Det andre stedet er Tilstedeværelse som vei.

Det tredje er å Være.