Troskapsløftet

At mennesket har noe i seg som skal bli helt,

at det er som et kar som skal fylles,

at det har sin egen vei å gå,

lærte jeg av min første læremester: Lyset.