Dette møtet la en stemning for livet mitt.

 
Senere lyttet jeg alltid etter følelsen av helhet og samhørighet.

Det inne i meg og det utenfor meg måtte klinge med samme tone.

 
Når de voksne sa eller gjorde noe jeg ikke forsto,

holdt jeg det opp mot forståelsen Lyset hadde gitt meg —

den var det sanneste av alt.

 
Slik ble livet en lærevei for meg.