Siden den gangen har det vært

som om jeg gikk på en smal vei av lys.