Takknemlighetsprøven

At jeg i grunnfjellet av meg selv så livet som en lærevei,

var som en favn å hvile i når jeg senere sto overfor min

neste læremester: Angsten.