Nå var det ikke nok å være tro mot seg selv.

Jeg måtte også våge å ta alle mine muligheter i bruk —

være hele mitt sanne vesen.

 
Angsten viste meg at jeg led av redsel for å folde meg helt ut.

 
Gang på gang utsatte jeg å gjøre det jeg fryktet,

til selvforakten var så stor at den var større enn frykten.

Da først klarte jeg å bevege meg.