Det siste

Himmelen åpnet seg, og Lyset brøt igjennom.