Den lange natten

Først kom stillheten.

Så kom ydmykheten.

Så kom takknemligheten.

 
Så kom lengselen