Overgivelsen

Jeg stod i en hvitglødende smerte, og jeg brant.

Jeg visste jeg måtte bli stående.

 
Jeg måtte stå i ilden uten å bli tilintetgjort.

Jeg måtte bli ild uten å miste meg selv.

 
Jeg visste at denne viten fra mitt indre

skulle brennes inn i hele mitt vesen.