Ved elvebredden

Et øyeblikk trodde jeg at jeg var til for den store verden.

Jeg glemte at min lille verden er Verden.

 
Et øyeblikk trodde jeg at jeg måtte endre meg, forandre mitt liv.

Jeg satte meg grenser både for mine tanker og mine handlinger.

Og jeg så hvor fort fanatikeren, vaktmesteren til Himmelens port,

vokste i meg.

 
Og det ble trangt.