Etterord

Takk til Naturen som viste meg livets lover.

Takk til Angsten som tvang meg til å søke i meg selv.

Takk til Lyset som viste meg at jeg hadde en vei å gå.

 
Takk til meg selv for at jeg våget å leve.