Nøkkelen

Å kjenne seg selv

er forværelset til

å erkjenne seg selv