Veien

Vi blir saltstøtter

når vi vender oss bort fra oss selv