Etterord

Jeg gråter over min tapte barnlighet

Jeg takker for min nye viten

Jeg ber om hjelp

til å gjenvinne min barnlighet

beholde min viten

og gå videre

som et helt Menneske